Drenthe/Nieuws /Taskforce: heropenen cultuursector begint met pilots sneltesten in april

Taskforce: heropenen cultuursector begint met pilots sneltesten in april

Taskforce: heropenen cultuursector begint met pilots sneltesten in april

In april starten de eerste proeven met sneltesten in de cultuursector. Concerten, voorstellingen, museum- en monumentenbezoek zijn vanaf die datum op beperkte schaal mogelijk wanneer van tevoren een sneltest wordt afgenomen. 

Concertzalen, theaters, festivals, poppodia, monumenten en musea zijn dicht. Ook al toont onderzoek aan dat de sector veilig is door minutieuze protocollen en strenge handhaving. Blokprogrammering, looproutes, zaalindeling, ventilatie, tijdsloten, aangepast sanitair: werkelijk alles is gedaan om een bezoek veilig te maken. Het publiek snakt naar inspiratie, bezieling en verstrooiing. Artiesten en zzp’ers in de cultuursector staat het water tot boven de lippen: geen werk, geen inkomen, geen vooruitzicht.

Routekaart
De huidige routekaart van het kabinet biedt weinig perspectief. Zolang besmettingsniveaus het uitgangspunt blijven, zit de cultuursector potdicht. De Taskforce vindt het realistischer dat de druk op de gezondheidszorg of de vaccinatiegraad als leidraad voor heropening worden genomen.

Ook gaat de huidige routekaart bij culturele instellingen, met uitzondering van ‘doorstroomlocaties’ zoals musea, nog steeds uit van ontmoedigend kleine absolute aantallen bezoekers, zelfs bij lage risiconiveaus. De Taskforce pleit ervoor de bezoekcapaciteit voor deze locaties te normeren op vierkante meters per gebouw en per zaal. Zo’n dubbelslot, met alle veiligheidsmaatregelen die deze cultuurlocaties in acht nemen, garandeert veilig bezoek en geleidelijke toename van bezoekcapaciteit per risiconiveau.

Lees verder: kunsten92