Drenthe/Nieuws /Talentontwikkeling in pop en urban in de knel vanwege te krap rijksbudget

Talentontwikkeling in pop en urban in de knel vanwege te krap rijksbudget

Talentontwikkeling in pop en urban in de knel vanwege te krap rijksbudget

De ontwikkeling van de jonge Nederlandse popmuziek loopt gevaar, omdat de landelijke talentorganisatie Popsport een groot deel van de vierjarige rijkssubsidie dreigt te verliezen.

Het budget van het Fonds voor Cultuurparticipatie schiet tekort om alle goed beoordeelde talentorganisaties te honoreren, en Popsport is een van de belangrijkste slachtoffers.
De popsector heeft minister van Cultuur, Ingrid van Engelshoven (D66), per brief verzocht de mogelijkheden na te gaan om het verlies aan subsidie voor Popsport te repareren. Over twee weken debatteert de Tweede Kamer over de op Prinsjesdag gepresenteerde cultuurbegroting. Dan zijn nog aanpassingen mogelijk als zich daar een meerderheid achter schaart.

Voor Popsport is in plaats van de geadviseerde 150 duizend euro per jaar maar 50 duizend euro over. Dat is onvoldoende om het in zestien jaar opgebouwde muzikale en zakelijke coaching programma voort te zetten. Alle conservatoria en mbo-muziekopleidingen hebben zich bij die oproep aangesloten, omdat Popsport voor talenten tussen de 14 en 21 jaar al jaren een opstap is naar een beroepsopleiding. Het is, staat in de brief, voor ‘een gezonde Nederlandse popsector’ van groot belang dat de nieuwe generatie zich ‘zo snel en zo jong mogelijk de recente lessen uit de coronacrisis’ eigen maakt.

Het liefst ziet directeur Jorien Stravens van Popsport, dat de gescheiden financiering van beroeps- en amateurpodiumkunst politiek ter discussie komt te staan. ‘Het is een keten die op elkaar aansluit, en waar je in zijn geheel naar moet kijken.’ In de door de minister ingerichte Culturele Basisinfrastructuur is vanaf 2021 bijvoorbeeld de Popronde opgenomen, een instelling die concertreeksen voor artiesten en bands aan het begin van hun carrière organiseert. Vaak zijn zij bij de leertrajecten van Popsport begonnen.
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft eind augustus, kort voor de bekendmaking van zijn besluiten, Van Engelshoven ingelicht dat er onvoldoende geld was om alle goed beoordeelde initiatieven te honoreren. Maar dat was geen aanleiding voor de minister het budget aan te vullen. Ze heeft de verzoekschriften ontvangen, bevestigt het ministerie, maar wacht bezwaarprocedures bij het FCP af.

Meer lezen: De Volkskrant.
Foto: Marcel Krijgsman.