Drenthe/Nieuws /Nieuwe cultuurnota Drenthe 2021 – 2024

Nieuwe cultuurnota Drenthe 2021 – 2024

Nieuwe cultuurnota Drenthe 2021 – 2024

De nieuwe cultuurnota van Drenthe voor 2021 – 2024 is bekend gemaakt.

In de nota staat beschreven hoe de provincie de komende periode omgaat met het cultuuraanbod en – onderwijs, steun voor (locatie)theater, festivals en musea, en behoud van erfgoed. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de cultuurplannen op 18 augustus vastgesteld.

Het college zet het huidige cultuurbeleid in grote lijnen voort, bijvoorbeeld door in te zetten op langdurige in plaats van tijdelijke middelen. De provincie wilt nog meer een laagdrempelig cultuurklimaat realiseren in Drenthe. Het moet interessant zijn voor zowel aanstormend talent als ervaren cultuurmakers, voor jong en oud, voor professionals en amateurs. Iedereen die wil, moet – actief of passief – deel kunnen nemen en ruimte krijgen voor ontwikkeling.

Het is de verwachting dat Provinciale Staten de nieuwe cultuurnota in de vergadering van 30 september zullen vaststellen.