Volg ons op onderstaande social media platformen.

Socials:

Title image

Muziek & geld

Wat nu als het goed gaat? De eerste centjes komen rustig binnen, hoe werkt dat met belastingen, facturen, enz. Hieronder leggen we de basis uit van de verschillende rechtsvormen. Op wat voor manieren je kan worden uitbetaald en hoe je een eenvoudige begroting opstelt voor projectplannen.

VERSCHILLENDE RECHTSVORMEN

De eenmanszaak (ZZP)


Freelancers of zzp’ers worden ingeschreven bij KVK als eenmanszaak.
Veel startende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak. Een eenmanszaak richt je snel en makkelijk op.
Een eenmanszaak is een rechtsvorm waarbij jij de enige verantwoordelijke bent voor het bedrijf. Bij een eenmanszaak ben je privé aansprakelijk voor zakelijke schulden. Je kan maximaal één eenmanszaak oprichten. Deze kan wel verschillende handelsnamen, activiteiten en vestigingen hebben.

Je bent wettelijk verplicht een administratie voor jouw eenmanszaak bij te houden. Een belangrijk onderdeel daarvan is de boekhouding. Daaruit volgt een jaarrekening die jou het jaarlijkse overzicht geeft van de financiële positie van jouw eenmanszaak. Zijn alle rekeningen bijvoorbeeld betaald? En welke kosten heb je gemaakt voor jouw bedrijf. De jaarrekening vormt de basis van jouw belastingaangiften.

Vennootschap onder firma (V.O.F.)


Als je gaat samenwerken met andere ondernemers onder één gemeenschappelijke naam kan je samen een vof oprichten. Je hebt daarvoor geen startkapitaal nodig. De onderlinge afspraken leg je vast in een vof-contract. Iedere deelnemer is privé aansprakelijk voor de hele vof.
Een vennootschap onder firma (vof) is een bedrijf waarin minimaal 2 personen samenwerken onder één gemeenschappelijke naam. Iedere persoon die meedoet, wordt mede-eigenaar. Deze mede-eigenaren worden ook wel vennoot genoemd. Iedere vennoot brengt iets in. Dit kan geld zijn, maar ook goederen of arbeid. Een minimumkapitaal is niet nodig. De vof is geen rechtspersoon. Vennoten zijn daarom met hun eigen geld aansprakelijk voor mogelijke schulden van het bedrijf.

Een Stichting


Als je een maatschappelijk, sociaal of ideëel* doel heeft, kan je een stichting oprichten. Een stichting richt je alleen of met anderen op. Eventuele winst gebruikt de stichting om het ideële doel te bereiken.
Een stichting is een organisatie die niet als doel heeft om winst te maken. In plaats daarvan probeert een stichting een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel te halen. Een stichting mág wel winst maken met een onderneming. De voorwaarde is dat u deze winst uitgeeft aan het behalen van het ideële doel van de stichting.

Een stichting heeft altijd een bestuur. In de statuten kunt u bepalen dat er ook een raad van commissarissen is. Deze houdt toezicht op het bestuur. De stichting is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de bestuurders meestal niet aansprakelijk zijn met hun privévermogen voor eventuele schulden.

Anders dan de vereniging, heeft een stichting geen leden. Daardoor hoeft er geen ledenvergadering plaats te vinden om belangrijke besluiten te nemen. Behalve dat de stichting als rechtsvorm voor goede doelen wordt gebruikt, zijn er ook andere toepassingen. Zo zijn veel betaald voetbalclubs een stichting. Ook zijn omroepen vaak een stichting, net als ziekenhuizen, musea, laboratoria en zorginstellingen.

Het geld van een stichting komt binnen via donaties, leningen, subsidies en erfenissen. Een stichting heeft geen aandeelhouders.
Veel meer bands kiezen ervoor om als stichting bij de KvK ingeschreven te zijn ivm aansprakelijkheid.

*Geen eigen belangen.

Gageverklaring, KVR of factuur sturen?

 

Gageverklaring

 

De gageverklaring is een formulier dat iedere keer gebruikt moet worden als je als niet-zelfstandig artiest wordt ingehuurd. Het is een formulier welke de belastingdienst verplicht heeft gesteld zodat ze kunnen zien wie wanneer hoeveel geld heeft ontvangen en welk bedrag daarvan verloond dient te worden. Als je in je eentje optreedt hoef je alleen de voorkant in te vullen. Als groep vul je op de achterkant de gegevens in van iedere muzikant: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en sofi-nummer. Eventueel kun je daar ook de verdeling van de gage aangeven.

Iedere muzikant moet op de achterkant van het formulier zijn handtekening plaatsen. De gageverklaring moet ingevuld en ondertekend in het bezit zijn van de opdrachtgever voordat de gage wordt uitbetaald. Tevens dient er een paspoortkopie van alle bandleden bij de verklaring toegevoegd te worden. De gageverklaring is bij de belastingdienst verkrijgbaar.
Je kunt ook een eigen formulier gebruiken mits daarop alle gegevens worden vermeld die op het model van de belastingdienst worden gevraagd.

Factuur

 

Gewoon, makkelijk een factuur schrijven naar je opdrachtgever. Het podium dus, of het festival, evenementenbureau of wie je ook maar inhuurt. Om een factuur te kunnen sturen is in de meeste gevallen een inschrijving in het handelsregister van de kamer van koophandel nodig en een BTW nummer. Het is belangrijk dat wordt aangegeven dat je geen gebruik van de artiestenregeling wenst te maken voordat er betaald wordt. Dit heet ‘opting-out’ en kan in een e-mail, opdrachtbevestiging of op de factuur worden vermeld.

Hoe moet een factuur eruit zien? De vereisten voor een factuur anno nu zijn: factuurnummer, datum, kvk nummer, btw nummer, adres ontvanger, jouw adres, en natuurlijk de bedragen inclusief en exclusief BTW. En: het woord “factuur”. En zorg dat ‘ie er verzorgd en goed uitziet.
Maar er zijn een paar aandachtspuntjes als het om de factuur gaat.

Vermeld een BTW nummer als je op geregelde basis geld verdient met je muziek. Is het echt incidenteel (2 of 3 keer per jaar), dan mag je ook een factuur sturen zonder KVK en BTW nummer. Vergeet niet ook dan je verdiensten aan te melden bij je inkomstenbelasting aan het einde van het jaar. In dit soort gevallen is het meestal handiger om verloond te worden via de Artiestenregeling.

Per 2020 moet je op je factuur je BTW-ID plaatsen, niet meer je BTW nummer. Dat BTW-ID is je ooit gestuurd door de Belastingdienst.
De BTW op je factuur is nu 9%, en voor lesgeven en een hoop andere zaken 21%.

De kleinevergoedingsregeling (KVR)

 

Iedere artiest mag per optreden een bedrag van maximaal € 163,- ontvangen zonder dat hier premies of loonbelasting op ingehouden worden, ongeacht de werkelijke kosten. De band moet dit op de gageverklaring aangeven. Als de totale gage meer dan € 163,- per muzikant is, dan moet het restbedrag worden verloond.

Dit betekent niet dat je in je aangifte inkomstenbelasting € 163,- per optreden als kosten mag aftrekken. De ontvangen KVR-vergoedingen zijn voor de inkomstenbelasting gewoon inkomen. Als de werkelijke kosten lager zijn dan de ontvangen KVR-vergoedingen dan betaal je alsnog belasting over het verschil. Pas hier dus mee op!

Als je niet veel kosten maakt is het verstandiger de gehele gage te laten verlonen, anders betaal je achteraf de rekening. In dit verband is het belangrijk om te weten dat een opdrachtgever de KVR vanaf 2007 niet meer op eigen initiatief mag toepassen.

Voor de meeste situaties, dus van hobby bands tot (semi)professionals, is dit traject de meest voor de hand liggende. Hobby bands kunnen, in theorie, ook gebruik maken van de artiestenvrijwilligersregeling. In het kort komt deze regeling er op neer dat iedere muzikant per maand maximaal € 150,- en per jaar maximaal € 1500,- onbelast als vergoeding mag ontvangen. Voorwaarde voor de regeling is dat de muzikanten kunnen worden beschouwd als vrijwilligers, dus dat de ontvangen vergoeding niet in verhouding staat tot de verrichte werkzaamheden.

Nadeel van de artiestenvrijwilligersregeling is dat je als band over een inhoudingsplichtigenverklaring (IPV) dient te beschikken om de opdrachtgever te vrijwaren. Deze regeling is dan ook niet zozeer voor bands bedoeld maar meer voor muziekverenigingen. Als je als band gebruik maakt van deze regeling is de kans aanwezig dat de belastingdienst de betrokken muzikanten niet als vrijwilligers ziet en de band als inhoudingsplichtige alsnog een naheffing presenteert.