Volg ons op onderstaande social media platformen.

Socials:

Title image

Fondsen & Subsidies

SUBSIDIE TALENTONTWIKKELING DRENTHE


De subsidie heeft tot doel om door middel van het principe van Cultureel vermogen talentontwikkeling te stimuleren.

Voor nieuwe maatwerkprojecten:
– waarbij Drentse talenten met ondersteuning van cultureel professionals in een afgebakende periode aan hun ontwikkeling werken en een product ontwikkelen, of;
– waarin (een) nieuwe deelnemersgroep(en) worden betrokken in uitdagende culturele ontmoetingen.

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 5.000,-,

Meer informatie

SENA MUZIEKPRODUCTIEFONDS


Ben je professioneel muzikant en wil je je muziek digitaal of fysiek uitbrengen, maar mis je de financiële middelen?
Dan is het Sena Performers Muziekproductiefonds wat voor jou! Het fonds kan je net dat ene duwtje in de rug geven dat nodig is voor de volgende stap in je muzikale loopbaan.

De eerste aanvraag ronde van 2022 (open van 1 november 2021 tot en met 13 maart 2022) heeft andere subsidiecriteria:

-Performers en producenten kunnen een aanvraag doen;
-Het eigen beheer vervalcriterium;
-Aanvragen voor artiesten kunnen ook door platenmaatschappijen gedaan worden;

* Omdat zowel performers als een aanvraag kunnen doen in deze tranche is de naam aangepast naar Sena Muziekproductiefonds ipv Sena Performers Muziekproductiefonds.

De aanvrager kan maximaal € 5.000,- aanvragen bij het Sena Muziekproductiefonds. Tweederde van het toegekende bedrag is een schenking. Let op! Een derde van het bedrag is een renteloze lening.

Meer informatie

AMARTE

 

Stichting Amarte Fonds is in het leven uitgeroepen door een aantal particulieren en hun families die de kunsten een warm hart toedraagt. Het is hun wens om talentontwikkeling in kunst en cultuur uit allerlei geledingen van de maatschappij te stimuleren door het beschikbaar stellen van financiële middelen en, waar mogelijk, begeleiding, kennis en ervaring aan te bieden. Kunstenaars en culturele instellingen kunnen bij Amarte terecht voor ondersteuning van projecten binnen de disciplines theater, film, muziek en beeldende kunst.

Ontwikkelbijdrage (max. €1.500)
Een ontwikkelbijdrage is bedoeld om jouw makerschap te verdiepen. Je kunt de bijdrage bijvoorbeeld gebruiken voor het schrijven of componeren van een album, het doen van research of het uitwerken van een idee.

Projectbijdrage (max. €8.000)
Voor projecten waarbij het plan concreet is, kun je een projectbijdrage aanvragen.
Voorbeelden zijn:
Een EP van debuutalbum opnemen en uitbrengen (max. € 2.500)
Een multidisciplinair muziekproject creëert een concertreeks van tour organiseren. (max. €5.000)
In gevallen worden zwaardere bijdragen gehonoreerd (max. €8.000)

 

Let op: Amarte honoreert geen aanvragen die enkel gericht zijn op het vergoeden van apparatuur, organisatiekosten of studiekosten.

Meer informatie
Aanvraag formulier

NEDERLANDSE VOORSTELLINGEN OF CONCERTEN IN HET BUITENLAND

 

Deze subsidie is voor Nederlandse groepen of performers die voorstellingen of concerten geven in het buitenland en voor Nederlandse componisten, theaterauteurs, librettisten of choreografen die zijn uitgenodigd om een uitvoering van het eigen werk in het buitenland bij te wonen. De subsidie is vooral bedoeld voor relatief eenvoudige projecten met een korte voorbereidingstijd en heeft daarom een versnelde procedure: aanvragers krijgen binnen een maand uitsluitsel.

Vanwege de coronamaatregelen is de aanvraagprocedure tijdelijk gewijzigd.

Subsidie voor het geven van voorstellingen of concerten in het buitenland is nooit meer dan het totaal van de redelijkerwijs noodzakelijke reis-, transport- en visumkosten met een maximum van € 5.000 binnen Europa en € 7.500 buiten Europa. Hotelkosten en sejours (oftewel; verblijfplaats) zijn niet subsidiabel.

Meer informatie
Aanmeldformulier

WERKBIJDRAGE MUZIEKAUTEUR


Werkbijdrage Muziekauteur hebben als doel de ontwikkeling binnen de podiumkunsten te stimuleren. Deze subsidie ​​is bedoeld voor muziekauteurs die willen investeren in de artistieke kwaliteit van hun werkpraktijk.

Wie komt in besluiten?
Een muziekauteur die actief en duidelijk is in de professionele podiumkunsten in Nederland. Dit geldt voor muziekauteurs in alle muziekgenres (inclusief pop, jazz en wereldmuziek) met enige ervaring. Er kan niet worden aangevraagd als de betreffende muziekauteur nog een kunstvakopleiding volgt, zowel op bachelor- als op masterniveau. Tijdens een postdoctoraal traject kan wel worden aangevraagd.

Past bij uw activiteiten een werkbijdrage voor drie of voor zes maanden? Geef een onderbouwing voor deze inschatting. Op dit moment zijn de subsidiebedragen die horen bij deze periodes € 4.750 (drie maanden) en € 9.500 (zes maanden).

Meer informatie
Aanmeldformulier

PROGRAMMA URBAN PROJECTEN

 

Het programma urban projecten is gericht op initiatieven van opkomende artiesten op het gebied van grootstedelijke en urban cultuur. Artiesten die collectief opereren komen als groep in aanmerking voor ondersteuning binnen het programma.


Voorwaarden:
– In Nederland wonende artiesten die momenteel geen hbo-kunstvakopleiding volgen of hebben gevolgd;
– Die 18 jaar of ouder zijn;
– Die zich bewegen binnen de grootstedelijke maakcultuur in hun omgeving;
– Die zich nog niet of maar beperkt landelijk hebben gemanifesteerd;
– Die activiteiten willen uitvoeren die bijdragen aan hun artistieke ontwikkeling;
– Waarbij wordt toegewerkt naar een openbaar resultaat en een live toonmoment in Nederland.

Je kunt maximaal 15.000 aanvragen als individu. Er is een maximum bedrag aan te vragen van 25.000 euro voor gezelschappen/collectieven. Uiteindelijk wordt er bij het bepalen van het bedrag door ons gekeken naar de samenstelling van de groep of organisatie. Het Fonds kan besluiten een lager bedrag toe te kennen. De activiteiten dienen aan te sluiten bij het doel van het programma, namelijk bijdragen aan de ontwikkeling van de urban podiumkunsten in Nederland

Meer informatie
Aanvraag formulier

NORMA FONDS

 

NORMA verdeelt ook subsidies onder uitvoerende kunstenaars (Een uitvoerende kunstenaar is de persoon die een auteursrechtelijk beschermd werk uitvoert, zoals een (stem)acteur, muzikant of danser) via het NORMA fonds. Deze subsidies zijn bedoeld voor projecten of activiteiten die de culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars bevorderen.

De gevraagde bijdrage van het NORMA fonds is maximaal €10.000 maar kan nooit hoger zijn dan het totale som van gages van de uitvoerende kunstenaars binnen het project en nooit meer zijn dan 25% van de projectbegroting.

Lees hier meer:

Meer informatie

Vragen? Stel ze aan Robert Zomers via:

e-mail

UPSTREAM: MUSIC

 

Upstream: Music is bedoeld voor artiesten die al enige tijd bezig zijn en een stevige basis hebben. Een bijdrage uit Upstream: Music kan worden gebruikt om een sprong te maken naar meer publiek en ook meer inkomst

Voorwaarden:
– De artiest is NL-based; bepalend is niet de woonplaats, maar de financiële en artistieke banden met Nederland.
– De artiest voert (hoofdzakelijk) eigen materiaal uit of materiaal dat specifiek voor de artiest wordt geschreven;
– De artiest beschikt over een voldoende professioneel team om zich heen, waarin zowel zakelijk als artistiek sprake is van professionele begeleiding en ondersteuning;
– De artiest is al geruime tijd actief en zichtbaar;
– De artiest bevindt zich in de fase ‘(pre) mid career’; heeft meerdere releases en tournees afgerond, media-aandacht gegenereerd en een fanbase opgebouwd.

Het Fonds dekt in principe maximaal 50% van de kosten. De bijdrage is minimaal €15.000 en maximaal € 50.000. Basis is dat 30% van het bedrag de vorm van een lening heeft. De andere 70% hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Meer informatie